Přístup k nabízeným datům je zajištěn moderním způsobem - prostřednictvím webových služeb v XML formátu. Data jsou určena k implementaci do personálních informačních systémů jako základ pro personální práci vykonávanou personalisty i manažery ve firmách.

Náměty, jak účelně implementovat data ze Systému inteligentních databází do personálního informačního systému naleznete zde.

Propojením znalostní databáze SiD s vašimi personálními moduly:

Získáte výhodu oproti konkurenci, spočívající v nabídce personálního modulu doplněného o obsáhlou, garantovanou a jednoduše dostupnou personální znalostní databázi podnikové personalistiky.
Zrychlíte implementaci personálních modulů u vašich nových zákazníků, a to díky využití standardizovaných popisů pracovních pozic.
Přinesete komfort a ušetříte čas vašim stávajícím zákazníkům při správě popisů pracovních pozic a tvorbě vzdělávacích plánů, a tím i zvýšíte jejich zájem o využívání vašich personálních modulů.

V sekci Dokumentace najdete popis a strukturu webových služeb, jejichž prostřednictvím jsou data poskytována. V sekci Služby najdete funkci pro testování webových služeb, kde si na demoverzi snadno vyzkoušíte, jaké výsledky tyto služby vracejí. A v kontaktech zjistíte, na koho se obrátit s dotazy.